Kantorei St. Sebastian

Konzert 2016 wK

Kantorei St. Sebastian (seit 2012)   Informationen hier

Kirchenchor St. Sebastian (seit 1883)   Informationen hier

Schola St. Sebastian (seit 2020)   Informationen hier

Vokalensemble St. Sebastian (seit 2020)   Informationen hier

Singkreis St. Sebastian (1980-2022)    Informationen hier

Startseite | Infos | Chöre | Kantorei | Kirchenchor | Schola | Vokalensemble | Singkreis | Chorleiter | Interessantes | Impressum | Disclaimer | Datenschutz |